Γυρίνοι I

Γυρίνοι I

Ηλικίες: 1 έτους…

Γυρίνοι II

Γυρίνοι II

Ηλικίες: 2 ετών,…

Χρυσαλίδα Ι

Χρυσαλίδα Ι

Ηλικία: 3 ετών,…

Χρυσαλίδα ΙΙ

Χρυσαλίδα ΙΙ

Ηλικία: 4 ετών…

Τζιτζίκια

Τζιτζίκια

Ηλικία: 5 ετών…

Παιδικό ορχηστρικό σύνολο: Οι Πολύσποροι
Το Ταξίδι

Το Ταξίδι

Ηλικίες: 6 έως…

Drum & Dance

Drum & Dance

Ηλικίες: 6 έως…

Keyboard Orchestra

Keyboard Orchestra

Ηλικίες: 7 & 8…

Ω2: The Band

Ω2: The Band

Ηλικίες: 6 έως…

Ατομικά μαθήματα οργάνου