Διευθυντής & άνθρωπος για όλες τις δουλειές,
δάσκαλος στο Ταξίδι, στο Φώτα, κάμερα… Πάμε! και στις Κατασκευές